Nr. Lyndelse

Byggegrundene i Nr. Lyndelse har kort afstand til dagligdagens fornødenheder og ligger tæt på Odense, E20 og Svendborgmotorvejen.

Nr. Lyndelse er en by med alle de faciliteter og muligheder, som familier kan have brug for i dagligdagen. Den verdenskendte komponist Carl Nielsen, der bl.a. har skabt visen "Jeg ved en lærkerede" er født i Nr. Lyndelse og hans barndomshjem og navn præger byens faciliteter - deraf navnene Carl Nielsen skolen og Carl Nielsen hallen.

Byggegrundene ligger i et naturskønt område med let adgang til Svendborg-motorvejen, E20 motorvejen og Odense. Der er desuden god busforbindelse fra Nr. Lyndelse til Odense samt kort afstand til togstationen i Årslev. Området udvikles med stier til cykel og gang, og der er en tunnel under Albanivej. Området ligger i kort afstand til både folkeskole, friskole og børnehaver.

Udstykningen i I Nr. Lyndelse – etape 1 – består af 17 byggegrunde til åben-lav-boligbebyggelse i form af parcelhuse og to grunde til tæt-lav-bebyggelse  fx rækkehuse.

Parcelhusgrundene varierer i størrelse fra 802 m2 til 1218 m2, og storparcellerne er henholdsvis 2868 m2 og 5567 m2.

Du kan finde oplysninger om størrelser og priser på byggegrundene ved at klikke på kortet herunder.

Bestemmelser for boligområdet

Bygningsbestemmelserne er fastlagt i lokalplanen og lovgivningen i øvrigt. Nedenfor følger et udpluk af lokalplanens bestemmelser:

  • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30
  • Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse, fx solvarme og – celler eller jordvarme
  • I delområde A (jf., lokalplanen) er der krav om byggeri med mindst 1etage med udnyttelig tagetage og højst 2 etager med udnyttelig tagetage.

Der er pligt til medlemskab af grundejerforening. Den kommende grundejerforening skal stå for drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier, samt de opgaver, som medfør lovgivningen henlægges til foreningen.

Køb en byggegrund

Se hvilke vilkår der gælder, når du køber en kommunal byggegrund.