Smedeager

På Smedeager i Gislev kan du bygge dit nye hjem i en lille landsby centralt på Fyn og tæt på Ringe.

Smedeager ligger sydvest for Gislevs bymidte. Gislev er en lille landsby med et aktivt nærmiljø. Byen er centralt placeret mellem Odense og Svendborg, og der er kun en kort tur til handelsbyen Ringe.

Smedeager byder på 19 parcelhusgrunde. Grundene er mellem 1000 og 1275 m2 med en pris på 286 kr. pr. m2 incl. tilslutningsbidrag til kloak og vand.


Området er omgrænset af et eksisterende boligområde mod vest. Mod nord og øst er der udsigt til grønne områder og landbrugsarealer. Området har stisystemer til den øvrige del af byen, så det er let og trygt at færdes til fods og på cykel for store og små.

Bestemmelser for Smedeager

Bygningsmulighederne er fastlagt i lokalplanen og lovgivningen i øvrigt. Nedenfor følger et udpluk af lokal-planens bestemmelser:

  • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.
  • Bebyggelsen må være en eller to etager.
  • Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse fx solvarme og –celler eller jordvarme.

Der er pligt til medlemskab af grundejerforening. Den kommende grundejerforening skal stå for etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og stier. Gennem grundejerforeningen kan du være medbestemmende ift. udviklingen af fx legepladser på fællesarealerne.

Køb en byggegrund

Om Smedeager

1-1,5 km til Børnehuset Snurretoppen og Børnehaven Solstrålen (privat)

1 km til Gislev Friskole

1 km til indkøb

15 km til Midtfyns Gymnasium

30 min til Odense, Svendborg, Faaborg og Nyborg.

Se hvilke vilkår der gælder, når du køber en kommunal byggegrund.