Vilkår for køb af byggegrund.

Du skal være opmærksom på disse forhold, når du køber en kommunal byggegrund.

Reservation

Det er en stor beslutning at bygge nyt hus, og vi er selvfølgelig klar over, at det kræver sparring med forskellige samarbejdspartnere. Derfor tilbyder kommunen, at du kan reservere en grund, mens du får forholdene omkring byggeriet og finansiering m.v. på plads.

Reservationen er gratis og løber i 3 måneder ad gangen. Når du har reserveret en grund betyder det, at den ikke bliver solgt til anden side, uden vi har spurgt dig først, om du vil købe den. Du får ca. en uge til at bestemme dig. Bliver du ikke klar til at købe i løbet af de 3 måneder, har du mulighed for at forlænge reservationen, hvis der ikke er andre, der er konkret interesseret i grunden.

Købesum og byggetilladelse

Kommunens byggesagsafdeling udsteder først byggetilladelse, når købesummen er indbetalt.

Skøde og tinglysning

Når du har købt en grund, skal der udarbejdes et digitalt skøde, som skal tinglyses. Du står for begge dele og afholder omkostningerne herved.

Byggepligt

Der er byggepligt på kommunens grunde. Det betyder, at byggeriet skal være påbegyndt inden 2 år fra overtagelsesdagen og færdiggjort inden 3 år fra overtagelsesdagen.

Tilslutning

Det er forskelligt i de enkelte udstykninger, om der er betalt tilslutningsafgifter og i givet fald hvilke. Kommunen kan give dig oplysninger herom.

Jordbundsforhold

Kommunen påtager sig ikke noget ansvar for grundens jordbundsforhold. Køber kan for egen regning foretage en boreprøve på grunden inden købsaftalen underskrives. Viser der sig behov for ekstrafundering, dækker kommunen ikke omkostningerne hertil.

Tilbagekøb

Hvis byggepligten ikke overholdes, har kommunen en ret – men ikke en pligt – til at købe grunden tilbage. Tilbagekøbet sker selvfølgelig efter en dialog med dig. Kommunen dækker ingen omkostninger ved tilbagekøb. Det er kun købesummen, der tilbagebetales.

Kontakt

Ulla Meilstrup
72 53 10 37
ump@fmk.dk