Adresser

Et synligt husnummer er vigtigt i det daglige og ved ulykke. Kommunen fastsætter adresser, og ejer skal opsætte husnummer.

Kommunen fastsætter adresser

Kommunen er den myndighed, der fastsætter vejnavne og husnumre.

www.danmarksadresser.dk kan du se alle de adresser, som kommunen har registreret. 

Ejer skal sætte et tydeligt husnummer op

Et synligt husnummer er praktisk og nødvendigt i det daglige, og uundværligt ved en ulykke, hvor ambulance, politi eller brandvæsen skal finde hurtigt frem. 

Ejeren af en ejendom har ansvaret for at opsætte tydelige husnummerskilte, som passer til de adresser kommunen har fastsat. 

Du kan finde gode råd for tydelig skiltning på denne side:

Danmarks adresser - Husnummerskilte

Er der fejl i den officielle registrering?

Hvis du opdager fejl i en adresse, så kan du skrive til adressemyndigheden på mail teknik@fmk.dk eller adressen BYG, Mellemgade 15, 5600 Faaborg, telefon 72 53 21 06.

Er der fejl i GPS-kort?

Hvis der er fejl i GPS-kort, eller der mangler adresser, så skal kortene opdateres af private aktører. Kommunen ajourfører løbende adresserne i adresseregistret, hvorfra de private kortfirmaer indhenter de nødvendige adresse- og vejoplysninger til opdatering fa GPS-kortene.  

GPS-brugere skal selv sørge for opdatering af kortmaterialet.

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06

Kontakt

Kontakt og åbningstider

BYG

Byg
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 06
teknik@fmk.dk