Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Ejer skal sørge for at Bygnings- og Boligregistret (BBR) er ajourført. Bygningsændringer skal meldes til kommunen.

Bygnings- og Boligregistret

BBR indeholder arealer og oplysninger om bygningerne på din grund.

BBR skal hele tiden være ajourført. Ejer har ansvaret for, at BBR indeholder de korrekte oplysninger. BBR kan ses på www.ois.dk

Ændringer til BBR

Ændringer til BBR kan sendes på mail teknik@fmk.dk eller adressen BYG, Mellemgade 15, 5600 Faaborg, telefon 72 53 21 34.

Vi skal have oplysninger om ejendommens matrikel nr. eller adresse, og hvilke ændringer der er til BBR.

Ændring af arealer til BBR skal være vedlagt tegning med opmåling af bygningen.

Du kan også vælge at ændre din BBR-meddelelse i selvbetjeningsløsningen "Ret BBR":

Ret BBR

Ny bygning til BBR

Alle bygninger skal registreres i BBR. 

For at vi kan registrere en ny bygning skal vi have information om bygningens størrelse, anvendelse, materialer på væg og tag og tegning med placering på grunden. 

Opmåling af arealer til BBR

Arealer i BBR er ydre mål af bygningerne.

Tagetagens areal beregnes ud fra det areal, hvor der er over 1,5 meter fra overkant gulv til ydersiden af tagbeklædningen.

Læs vejledningen om arealer til BBR

Kontakt

Kontakt og åbningstider

BYG

Byg
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 06
teknik@fmk.dk