Beskæring af træer, hække og anden beplantning langs veje, stier og fortove

Færdsel på vej, sti og fortov skal kunne ske uhindret. Grundejere skal derfor sørge for at klippe beplantning helt ind til skel.

Grundejernes beskæring af træer, hække og anden beplantning

Som grundejer skal du sørge for at dine træer, hække og anden beplantning er klippet ind i flugt med skel mod fortove, veje og stier.
Udhængende grene skal studses eller beplantningen skal holdes opstammet, således at der holdes en fri højde over vejen på mindst 4,20 m - over fortove, cykelstier og rabatter dog 2,75 m.

Hvis du ikke efterkommer kommunens krav inden for en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre for din regning.

Gadelamper og luftledninger

Du skal beskære dine træer og buske så de ikke hindrer gadelamperne i at belyse veje, stier og fortove.
Din beplantning må heller ikke komme i berøring med luftledninger.

Bemærk at der er særlige regler for beskæring af træer omkring luftledninger.

Sikkerhedsstyrelsens Vejledning om arbejde og træbeskæring af træer nær luftledninger

Fredede stendiger og jorddiger

Fredede stendiger og jorddiger må ikke beskadiges i forbindelse med beskæring eller klipning af hegn eller anden beplantning som står i diget. Det betyder bl.a. at du ikke må fjerne rødderne fra beplantning eller hegn.
Det betyder også at du ikke må beskadige sten i stendiget med en slåmaskine eller forstyrre jord i jorddiget.