PCB

PCB er en miljøgift, som er skadelig for mennesker og miljøet. PCB er blevet brugt i byggematerialer i perioden 1950-1977.

PCB

PCB blev brugt i en række byggematerialer indtil 1977. Bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan derfor indeholde stoffet, mens bygninger, der er opført efter 1977 sandsynligvis ikke indeholder PCB.

Mennesker optager PCB gennem kosten, ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Selvom afdampningen aftager over tid, kan PCB-holdige byggematerialer og tilgrænsende byggematerialer, som PCB er sivet ind i, stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Selvom der er PCB i din bolig, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko. Det vurderes, at kun en lille andel af de danske bygninger fra den aktuelle byggeperiode har så meget PCB i indeluften, at det kan udgøre en sundhedsfare for beboerne.

Læs mere om PCB på www.pcb-guiden.dk

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06