Radon

Bygninger skal sikres for indtrængning af radon fra undergrunden, da radon er sundhedsmæssigt skadeligt ved en høj koncentration.

Indtrængning af radon

Radon er en radioaktiv luftart, der forekommer naturligt i undergrunden. Radon kan trænge ind i dit hus gennem revner og sprækker i fx fundament og kan over længere tid forøge risikoen for lungekræft – særligt hvis du samtidig er ryger.

Niveauet af radon i indeluften skal holdes på et så lavt niveau som muligt.

Læs mere om radon på www.radonguiden.dk

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06

Skoler og daginstitutioner tjekkes for radon

I første kvartal af 2018 tjekkes samtlige skoler og daginstitutioner for radon. Det sker for at sikre et godt og sundt indeklima.

Læs mere om undersøgelsen