Radon

Bygninger skal sikres for indtrængning af radon fra undergrunden, da radon er sundhedsmæssigt skadeligt ved en høj koncentration.

Indtrængning af radon

Radon er en radioaktiv luftart, der forekommer naturligt i undergrunden. Radon kan trænge ind i dit hus gennem revner og sprækker i fx fundament og kan over længere tid forøge risikoen for lungekræft – særligt hvis du samtidig er ryger.

Niveauet af radon i indeluften skal holdes på et så lavt niveau som muligt.

Læs mere om radon på www.radonguiden.dk

Skoler og daginstitutioner tjekkes for radon

I første kvartal af 2018 tjekkes samtlige skoler og daginstitutioner for radon. Det sker for at sikre et godt og sundt indeklima.

Læs mere om undersøgelsen