Åvænget 1A og 1B, Ferritslev

Fritliggende hus opført i 1970 udbydes til salg af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Billede af ejendommen Åvænget 1A og 1B

God ejendom indrettet med 2 boliger

Adresse:      Åvænget 1A og 1B, Ferritslev
Matrikel:      36cæ, Rolfsted By, Rolfsted
Opført:        1970 med til-/ombygning i 1989
Boligareal:   134 m2
Grundareal: 994 m2

Huset har tidligere været anvendt til ældreboliger og udbydes nu ved offentligt udbud til en fastsat pris på 775.000 kr. Såfremt der fremkommer højere købstilbud, får alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud indenfor en nærmere fastsat frist.

Tilbud afgives på særlig blanket senest mandag den 4. januar 2021, kl. 10.00.

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Kontakt

Materiale samt nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til 

Ulla Meilstrup
Telefon: 72 53 10 77 
Mail: ump@fmk.dk