Bryggergården 2-4-6, 5600 Faaborg

Ejendom i flot ældre bygningskompleks i Faaborg

Om ejendommen

  • Adresse: Bryggergården 2-4-6, 5600 Faaborg
  • Matrikel: Matr.nr. 48d samt del af matr.nr. 48b og 24a, Faaborg Bygrunde
  • Opførelsesår: 1857 - ombygget i 1986/1989
  • Erhvervsareal: 1704 m2, heraf 268 m2 kælder
  • Grundareal: 2173 m2, heraf 476 m2 vej

Ejendommen er et flot ældre bygningskompleks centralt beliggende i Faaborg bymidte. Området er omfattet af en bevarende lokalplan, der udover almindelige bestemmelser fastlægger, hvorledes en bevaringsværdig bygningsmasse vedligeholdes, ombygges eller tilføjes nye elementer. Desuden har lokalplanen et generelt forbud mod nedrivning.

Ejendommen har tidligere været anvendt til offentlig administration, udstilling og opbevaring/depot, og er ifølge planlægningen udlagt til offentlige formål. Anden anvendelse vil kræve en ændring af plangrundlaget.

Bygningerne, der er over 150 år gamle, har tidligere været fredet, men fredningen er ophævet og er nu alene noteret som bevaringsværdig med den højeste bevaringsværdi (1). Det betyder, at bygningernes ydre ikke må ændres uden kommunens tilladelse.

Den samlede ejendom sælges ved offentligt udbud til højestbydende over mindsteprisen på 4.250.000 kr.

Tilbud og materiale

Tilbud afgives på særlig blanket senest mandag den 24. juni 2019, kl. 10.00.

Materiale samt nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Ulla Meilstrup, tlf.
72531037 eller på mail: ump@fmk.dk

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.