Kirkemarken 3A i Diernæs 5600 Faaborg

Udbud af udlejningsejendom, som er beliggende i Diernæs – et lille landsbysamfund 4-5 km øst for Faaborg.

Pris og fakta

  • Udlejningsejendom med 6 lejemål opført i 1912/1991
  • Etageareal bolig: 452 m2
  • Tagetageareal: 197 m2
  • Kælderareal, udhus, carport mv.: 140 m2
  • Grundareal: 2.338 m2
  • Årlig lejeindtægt: 289.000 kr. (2021-priser)
  • Startforrentning: 5,27%
  • Energimærkning: D
  • Pris: 3.687.500 kr.

Ejendommen

Kirkemarken 3 (bygning 1 og 2) er opført i 1912. Bygning 3 er opført i 1991. Ejendommen indeholder 6 lejligheder med 4 lejligheder i stueetagen og 2 på 1. sal. Lejlighederne i stueetagen er 2-værelses lejligheder i størrelsen 56-71 m2. Lejlighederne på 1. sal er 3 og 4-værelses lejligheder på hhv. 79 og 118 m2. Der er for tiden to ledige lejemål.
Den store indkørsel til ejendommen er henholdsvis belagt med kørefliser og sten. Derudover er en stor del af grunden udlagt med græs.

Tilbud og materiale

Ejendommen sælges ved offentligt udbud, jf. Udbudsbekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021, til en fastsat pris på 3.687.500 kr. Såfremt der fremkommer højere købstilbud, får alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud inden for en nærmere fastsat frist.
Tilbud afgives på særlig blanket senest tirsdag den 25. maj 2021, kl. 10.00.

Udbudsmateriale samt nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Ulla Meilstrup, tlf. 72531037 eller på mail: ump@fmk.dk

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.