Lindegårdsvej 41-43, 5642 Millinge.

Ejendom med ridehal og stald i Millinge til salg

Om ejendommen

  • Adresse: Lindegårdsvej 41-43, 5642 Millinge
  • Matrikel: 28a, Østerby by, Svanninge
  • Opført: Stuehus år 1750
  • Ridehal/Stald år 1897
  • Boligareal: Stuehus 215 m2
  • Ridehal/stald 492 m2/85 m2
  • Grundareal: 84.301 m2

Ejendommen består af 2 bygninger. Stuehuset har været brugt til beboelse. Ridehal og stald er i øjeblikket udlejet til en hesteforening, der vil være interesseret i at fortsætte lejemålet, eventuelt som private opstaldere.

Ejendommen er beliggende i det åbne land, og anvendelsesmulighederne reguleres efter planlovens bestemmelser om landzonetilladelser i kystnærhedszonen.

Ejendommen er til salg for 2.500.000 kr. 

Tilbud og materiale

Materiale samt nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Ulla Meilstrup, telefon 72 53 10 37 eller på mail: ump@fmk.dk.

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.