Lindegårdsvej 41-43, 5642 Millinge.

Udbud af Lindegårdsvej 41-43 i Millinge – ny pris. Ejendommen består af 215 m2 til boligformål, samt staldbygning og ridehal på 577 m2.

Om ejendommen

  • Adresse: Lindegårdsvej 41-43, 5642 Millinge
  • Matrikel: 28a, Østerby by, Svanninge
  • Opført: Stuehus år 1750
  • Ridehal/stald år 1897
  • Boligareal: Stuehus 215 m2
  • Andre bygninger: Ridehal/stald 577 m2
  • Grundareal: 8,43 ha

Ridehal og stald er i øjeblikket udlejet til en hesteforening, der vil være interesseret i at fortsætte lejemålet, eventuelt som private opstaldere.

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende i det åbne land, og anvendelsesmulighederne reguleres efter planlovens bestemmelser om landzonetilladelser i kystnærhedszonen. Hele matriklen er omfattet af Naturbeskyttelses-lovens § 3.

Der er konstateret et mindre tilfælde af skimmelsvamp i ejendommen.

Offentligt udbud

Ejendommen sælges ved offentligt udbud til en fastsat pris på 1,9 mio. kr. Såfremt der fremkommer højere købstilbud, får alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud indenfor en nærmere fastsat frist.

Tilbud afgives på særlig blanket senest onsdag den 23. juni 2021, kl. 10.00.

Materiale

Materiale samt nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Landbogruppen, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 62625225.

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.