Nyborgvej 7, 5772 Kværndrup

Stor ejendom centralt i Kværndrup på Midtfyn

Om ejendommen

  • Adresse: Nyborgvej 7, 5772 Kværndrup
  • Matrikel: 9ag, Kværndrup By, Kværndrup
  • Opført: 1947
  • Boligareal: 649 m2, heraf 218 m2 beboelse i kælderplan
  • Kælderareal: 38 m2 (ej beboelse)
  • Grundareal: 946 m2.


Ejendommen er beliggende centralt i Kværndrup by og har tidligere været anvendt som bibliotek og senest som flygtningeboliger.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 3.10, der udlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde.

Ejendommen sælges ved offentligt udbud til højestbydende over mindsteprisen på 1.187.500 kr.

Tilbud og materiale

Tilbud afgives på særlig blanket senest mandag den 20. maj 2019, kl. 10.00.

Materiale samt nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Ulla Meilstrup, tlf. 72 53 10 37 eller på mail: ump@fmk.dk.

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.