Reventlowsvej 28, 5600 Faaborg

Kommunal ejendom til salg

Om ejendommen

Ejendommen, der tidligere har været anvendt som fritidshjem/SFO, er opført i 2 plan og med mindre kælder.

 

Bygningen er opført i 1905 og ombygget i 1995. Den har et samlet bebygget areal på 388 m2. Tagetagen udgør 168 m2 og kælderen 20 m2.

 

Ejendommen er en flot ejendom opført i røde mursten og tagdækket med naturskifertag. I stueetagen er bygningen indrettet med lyse store rum med højt til loftet. På 1. sal findes et større samlingsrum samt en

del mindre lokaler.

 

Grundarealet er på 1712 m2. Den tinglyste vejadgang til nærliggende spejderhus skal respekteres af køber.

 

Ejendommen er ifølge planlægningen udlagt til offentlige formål. Eventuel ændring af plangrundlaget vil først ske, når fremtidig anvendelse af ejendommen kendes.

 

Salgspris: 542.500 kr.

 

Materiale samt nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Ulla Meilstrup, tlf. 7253 1037 eller på mail: ump@fmk.dk

 

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.