Reventlowsvej 28 i Korinth 5600 Faaborg - NY PRIS

Kommunal ejendom til salg

Om ejendommen

Bygningen, der tidligere været anvendt som fritidshjem/SFO, er opført i 2 plan med mindre kælder. Området, hvori ejendommen er beliggende, er ifølge planlægningen udlagt til offentlige formål. Anden anvendelse af ejendommen kræver ændret plangrundlag.

Grundlæggende oplysninger

Adresse: Reventlowsvej 28, Korinth, 5600 Faaborg
Matrikel: Matr.nr. 10b, Fleninge by, Brahetrolleborg
Opført: 1905 – ombygget i 1994
Boligareal: 388 m2, heraf 168 m2 tagetage
Grundareal: 1712 m2

Offentlig udbud

Ejendommen sælges ved offentligt udbud til en fastsat pris på 485.000 kr. Såfremt der fremkommer højere købstilbud, får alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud indenfor en nærmere fastsat frist.

Tilbud og materiale

Tilbud afgives på særlig blanket senest mandag den 22. marts 2021, kl. 10.00.

Materiale samt nærmere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Ulla Meilstrup, tlf. 72531037 eller på mail: ump@fmk.dk

Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.