Algade 62-64, Ringe

Faaborg-Midtfyn udbyder Algade 62-64 i Ringe til salg til privat boligbyggeri.

Området er omfattet af Tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 og udlagt til boliger.

Grunden er til salg for 2.345.875 kr. 

Kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne bud.

Materiale indeholdende krav om udarbejdelse af skitseforslag, kvalitet i byggeriet samt byggeriets start og færdiggørelse kan rekvireres ved henvendelse til Ulla Meilstrup, tlf. 72531077 eller på ump@fmk.dk