Algade 62-64, Ringe

Faaborg-Midtfyn udbyder Algade 62-64 i Ringe til salg til privat boligbyggeri.

Grunden er på 1362 m2 og sælges ved offentligt udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Området er omfattet af Tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 og udlagt til boliger.

Grunden sælges til højstbydende over mindsteprisen på 2.345.875 kr.

Udbudsrunden slutter mandag den 20. januar 2020, kl. 10.00Kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne bud.

Udbudsmateriale indeholdende krav om udarbejdelse af skitseforslag, kvalitet i byggeriet samt byggerietsstart og færdiggørelse kan rekvireres ved henvendelse til Ulla Meilstrup, tlf. 72531077 eller på ump@fmk.dk