Udbud af parcelhusgrunde i Nr. Lyndelse

På grund af ændrede grundstørrelser udbyder Faaborg-Midtfyn Kommune grunde til salg.

Følgende grunde er i udbud: 

  • Rosenhøj 1 til en mindstepris på 2.726.834 kr. ex. tilslutningsbidrag.
  • Søndergård 4 til en mindstepris på 724.816 kr. inkl. tilslutningsbidrag til el, vand og spildevand
  • Søndergård 6 til en mindstepris på 619.062 kr. inkl. tilslutningsbidrag til el, vand og spildevand.
  • Søndergård 10 til en mindstepris på 776.428 kr. inkl. tilslutningsbidrag til el, vand og spildevand

Grundene sælges til højestbydende over mindsteprisen ved offentligt udbud, jf. bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021. Området er omfattet af lokalplan 2012-2 Boligområde vest for Albanivej, Nr. Lyndelse.

Husene skal opføres som lavenergibebyggelse med solvarme- og /eller jordvarme. Der er byggepligt på grundene, således at byggeriet skal være påbegyndt inden 2 år og færdiggjort inden 3 år efter overtagelsesdagen.

Der må kun afgives ét bud pr. budgiver. Det er tilladt at byde på flere grunde. Budene skal dog være prioriterede. En tilbudsgiver kan kun købe én grund.

Udbudsrunden slutter torsdag den 22. april 2021, kl. 8.00. Kommunalbestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne bud.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Ulla Meilstrup, tlf. 72531077 eller på mail: ump@fmk.dk