Del af matr. nr. 3h, Brangstrup by, Ringe i forpagtning

Faaborg-Midtfyn Kommune udbyder del af matr.nr. 3h, Brangstrup by, Ringe i forpagtning. Arealet skal anvendes til græsning.

Faaborg-Midtfyn Kommune udbyder del af matr. nr. 3h, Brangstrup by, Ringe i forpagtning. Arealet skal anvendes til græsning.

Arealet er på ca. 2 ha og er beliggende ved dyreskuepladsen i Ringe.
Der etableres en mountainbikebane langs den ene side af arealet, hvorfor der vil være en bramme på 3 meter, der skal respekteres.

Der medfølger ingen betalingsrettigheder.

Materiale samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ulla Meilstrup på tlf. 72 53 10 37.

Tilbud på forpagtningen indsendes eller indleveres i lukket kuvert mærket ”Forpagtningstilbud” til

Faaborg-Midtfyn Kommune
Politik og Strategi
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe