Almene boliger - dialogmøder.

Her kan du finde kontaktoplysninger på de almene boligorganisationer, der er repræsenteret i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad er almene boliger?

Almene boliger er boliger, der er opført med offentlig støtte, og ejet af en almen boligorganisation. Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.

Almene boliger har status af familieboliger, ungdomsboliger eller ældreboliger, og skal som udgangspunkt udlejes til den personkreds, som boligerne henvender sig til.

Familieboliger og ungdomsboliger ejes og udlejes af de almene boligorganisationer.

Almene ældreboliger ejes af de almene boligorganisationer og udlejes efter anvisning fra kommunen. Visitation til ældreboliger sker via Sundhed og Omsorg.

Kontakt

Styringsdialogen med de almene boligorganisationer varetages af:

Heidi Juul Madsen
Stabschef for Politik og Strategi

Tina Bernsdorf Jungfeldt
Jurist
Telefon 72 53 10 34
Mail tjung@fmk.dk

Carsten Hansen
Økonomikonsulent
Telefon 72 53 14 11
Mail cha@fmk.dk