Flexbolig

Kommunalbestyrelsen kan give dig lov til at bruge din helårsbolig som fritidshus.

Lov om flexbolig

Loven om flexboliger betyder, at du som ejer kan søge kommunen om at få lov til bruge dit helårshus til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til at bo i huset hele året igen.

Det vil sige, at du personligt kan blive undtaget fra bopælspligten, selvom der er tale om en helårsbolig. Tilladelsen bortfalder ved salg eller når du flytter permanent ind i boligen igen.

Boligen vil altid skulle opfylde kravene til helårsbeboelse.

For flexboliger beliggende i landzone kræver det en landzonetilladelse ved til- og ombygning. 

Hvem kan få flexboligtilladelse?

  • Det er kun ejer/ejere der kan få flexboligtilladelse
  • Du skal have boet i Danmark i et tidsrum på mindst 5 år
  • Du må ikke være tilmeldt adressen

Der kan fx ikke opnås en flexboligtilladelse, når

  • der ligger en lokalplan, der udelukkende tillader helårsbeboelse
  • beboelsen skal opfylde landbrugslovens bopælskrav
  • ejendommen er placeret på Bjørnø

Personlig tilladelse

Tilladelsen er personlig og følger derfor ejeren og ikke huset.

Såfremt du er interesseret i at købe en bolig og bruge den som fritidsbolig, kan du anmode kommunen om at få en personlig forhåndsgodkendelse til boligen. Den personlige forhåndsgodkendelse er gyldig i 6 måneder.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Fay Kirsten Mitchell Nielsen
faykn@fmk.dk
72 53 20 18

Winnie Marianne Lund
wlund@fmk.dk
72 53 20 79