Flexbolig

Kommunalbestyrelsen kan give dig lov til at bruge din helårsbolig som fritidshus.

Lov om flexbolig

Loven om flexboliger betyder, at du som ejer kan søge kommunen om at få lov til bruge dit helårshus til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til at bo i huset hele året igen.

Det vil sige, at du personligt kan blive undtaget fra pligten til helårsbeboelse, selvom der er tale om en helårsbolig. Tilladelsen bortfalder ved salg eller når du, eller en anden flytter permanent ind i boligen (med folkeregisteradresse).

Boligen vil altid skulle opfylde kravene til helårsbeboelse.

For flexboliger beliggende i landzone kræver det en landzonetilladelse ved til- og ombygning.

Nuværende retningslinjer for flexbolig

  • Der kan gives tilladelse til flexbolig i hele Faaborg-Midtfyn Kommune, på nær Bjørnø, eller hvis ejendommen er underlagt andre regler; ex. stuehus til landbrugsejendom eller lokalplan, der er udlagt til helårsbeboelse.
  • Tilladelserne er personlige og følger derfor ejeren og ikke ejendommen. Sælges ejendommen, skal den nye ejer søge om en ny tilladelse, hvis dette ønskes.
  • Flexboligtilladelsen bortfalder, hvis helårsbeboelse i boligen genoptages.
  • Der kan gives et bindende forhåndstilsagn, der er personligt og tidsbegrænset til 6 måneder, til en køber, der ønsker at erhverve en bolig med henblik på flexbolig.
  • Flexboliger er ikke fritaget for en landzonetilladelse ved til- og ombygning, uanset om det endelige boligareal ikke overstiger 500m2.
  • Ejendommen skal være minimum 10 år gammel, før der kan opnås flexboligtilladelse.

Kan din bolig få flexboligtilladelse?

kommunens kort kan du orientere dig om lokalplaner; hvis der i lokalplanens bestemmelser står at området skal anvendes til helårsbeboelse, kan der IKKE gives flexboligtilladelse.

Det fremgår af BBR meddelelsen om ejendommen er en landbrugsejendom/stuehus til landbrug, som derfor har bopælspligt efter landsbrugsloven, og ikke kan opnå flexboligtilladelse.

På BBR meddelelsen står der også hvornår boligen er opført, så du kan se om den er gammel nok, til at kunne få flexboligtilladelse.