Flexbolig

Kommunalbestyrelsen kan give dig lov til at bruge din helårsbolig som fritidshus.

Lov om flexbolig

Loven om flexboliger betyder, at du som ejer kan søge kommunen om at få lov til bruge dit helårshus til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til at bo i huset hele året igen.

Det vil sige, at du personligt kan blive undtaget fra pligten til helårsbeboelse, selvom der er tale om en helårsbolig. Tilladelsen bortfalder ved salg eller når du flytter permanent ind i boligen igen.

Boligen vil altid skulle opfylde kravene til helårsbeboelse.

For flexboliger beliggende i landzone kræver det en landzonetilladelse ved til- og ombygning.

Hvem kan få flexboligtilladelse?

  • Det er kun ejer/ejere der kan få flexboligtilladelse
  • Du skal have boet i Danmark i et tidsrum på mindst 5 år
  • Du må ikke være tilmeldt adressen i folkeregistret

Der kan ikke opnås en flexboligtilladelse, når

  • der ligger en lokalplan, hvor der er krav om helårsbeboelse
  • beboelsen skal opfylde landbrugslovens bopælskrav
  • ejendommen er placeret på Bjørnø

Personlig tilladelse

I Faaborg-Midtfyn Kommune udstedes kun personlige tilladelser, som derfor følger ejeren og ikke huset.

Personlig forhåndstilkendegivelse

Der udstedes ikke generelle forhåndstilkendegivelser, men på kommunens kort kan du orientere dig om lokalplaner. Det fremgår af BBR meddelelsen om ejendommen er en landbrugsejendom, som derfor har bopælspligt.