Helårsbeboelse i sommerhuse

Pensionister, der har ejet deres sommerhus i mindst 1 år, må bo i det hele året.

Beboelse i sommerhuse

Sommerhuse må bruges fra 1. marts til 31. oktober. Om vinteren må sommerhuset kun bruges til korte ferier, det vil sige højst 3-4 uger, samt weekender og helligdage.

Undtagelser – lovlig helårsbeboelse

Pensionister og efterlønnere, der har ejet et sommerhus i et sommerhusområde i mindst 1 år, må bo i sommerhuset hele året, hvis følgende er opfyldt

  • Ejer har ret til folkepension.
  • Ejer modtager efterløn, pension eller lignende og er over 60 år.
  • Ejer modtager førtidspension.

Sommerhuset skal som udgangspunkt ikke opfylde bygningsreglementets krav for helårsboliger, men kommunen kan dog beslutte, at sommerhuset ikke er egnet til helårsbeboelse, hvis boligen er sundhedsfarlig.

Som pensionist behøver du ikke søge kommunen om tilladelse til at flytte i sommerhus, hvis du opfylder kravene - du kan blot tilmelde dig Folkeregisteret på sommerhusadressen. Du skal naturligvis kunne dokumentere, at du opfylder kravene, hvis kommunen beder om det.

Et fritidshus i landzone (det vil sige uden for sommerhusområder) skal have en landzonetilladelse, før det må anvendes til helårsbeboelse.