Aflastningstilbuddet Lunden

Lunden er et tilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for et aflastningsophold.

Om Lunden

Lundens aflastningstilbud drives i henhold til § 52, § 84 og § 107 i Serviceloven.

Lunden er et tilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for et aflastningsophold på hverdage, i weekender og ferier.

Lundens Børnehus har 8 pladser til børn i alderen 0-15 år.
 
Lundens Unge- & Voksenhus har 8 pladser til unge/voksne i alderen 15-55 år.

Lunden modtager ikke personer med udadrettet adfærd.

Aflastning - hvordan og hvorfor

Et aflastningsophold kan medvirke til, at børn, unge og voksne med fysisk og psykisk handicap kan forblive hjemmeboende, så længe de pårørende får den fornødne aflastning.
 
Et aflastningsophold byder på oplevelser og samvær med ligestillede.

For hjemmeboende voksne kan aflastning være et led i udflytning til egen bolig, hvorfor der arbejdes med at vedligeholde og udvikle den enkeltes færdigheder og selvstændighed.

Henvisning

Visitation til Lunden sker gennem barnets/familiens sagsbehandler.
Når sagsbehandleren har sendt den skriftlige bevilling til Lunden, planlægger familien og Lunden i fællesskab det videre forløb omkring opstart og aflastning.
 
Lunden tilbyder akut aflastning efter forudgående aftale med sagsbehandler.
Kontakt Handicapteamet 


Mere om Lunden

Besøg Lundens hjemmeside og læs mere om, hvad vi tilbyder vores gæster