Boligindretning

Har du en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du søge om hjælp til indretning af din bolig, hvis du af den grund har svært ved at opholde dig i dit hjem.

Hvem kan få hjælp til boligindretning?

Har du en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du søge om hjælp til indretning af din bolig, hvis du af den grund har svært ved at opholde dig i dit hjem.

Kommunens bevilling skal foreligge, før boligændringerne påbegyndes.

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Hvilken indretning?

Indretningen skal gøre din bolig bedre egnet som opholdssted for dig. Det kan eksempelvis dreje sig om:

 • Ramper
 • Gelænder
 • Ændring af bad/toiletforhold
 • Udvidelse eller ombygning af bolig

Der gives ikke hjælp til istandsættelse og modernisering.

Hvilken boligtype?

Hjælp kan ydes uanset boligtype: 

 • Lejebolig
 • Ejerbolig
 • Andelsbolig

Hvem gør hvad?

Den sagsbehandlende terapeut vil indhente oplysninger om:

 • Varig lidelse
 • Funktionsnedsættelse
 • Bolig
 • Økonomi

Boligindretning i lejebolig

Bor du til leje skal udlejer informeres om boligændringen. Den sagsbehandlende terapeut laver aftale med boligejer.

Kontakt

Rådgivning og Visitation

Center Sundhed og Ældre,
Center Social

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Myndighed

Vil du vide mere...