Ergo- og fysioterapi til børn og unge med handicap

Kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvem kan få bevilget ergo- og fysioterapi?

Ergo- og / eller fysioterapi kan bevilges med baggrund i en vurdering af, hvorvidt barnet har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dermed er inden for målgruppen.

Vi laver en udredning og efterfølgende vurdering af, hvad barnets behov er for ergo- og/eller fysioterapi.

Herefter kan der bevilges følgende forløb:

  • Konsultative forløb
  • Behandlingsforløb

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. ergo- og fysioterapi til børn og unge, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 53 30 00