Familievejlederordning

Kommunen kan tilbyde vejledning til familier med børn og unge under 18 år, som netop har fået konstateret nedsat funktionsevne.

Hvad er formålet med familievejledningen?

Formålet med familievejledningen er at give familien et tilbud om en introducerende vejledning om rettigheder og hjælpemuligheder.

Familievejlederen tilbyder

  • En introducerende og helhedsorienteret vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder
  • Formidling af kontakt til andre familier med børn og unge med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk
  • Oplysning om vidensmiljøer og handicaporganisationer


Vejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at vi har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Læs mere

Pjece vedrørende familievejlederordning.

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. familievejlederordningen, er du velkommen til at kontakte:

Michella Skov Hansen
Telefon 72 53 29 79