Familievejlederordning

Kommunen tilbyder vejledning til familier med børn og unge under 18 år, som netop har fået konstateret nedsat funktionsevne.

Hvad er familievejlederordning?

Familievejlederordningen er et tilbud til borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Denne folder henvender sig til familier med børn og unge i alderen 0-18 år, som netop har fået konstateret en betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Formålet med familievejledningen er, at give familien et tilbud om en introducerende vejledning. Vejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at kommune har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Vejledningen har til formål at bygge bro mellem familien og kommunen i den indledende fase.

Familievejlederen tilbyder

  • En introducerende og helhedsorienteret vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder
  • Formidling af kontakt til andre familier med børn og unge med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk
  • Oplysning om vidensmiljøer og handicaporganisationer

Yderligere oplysninger

Vejledningen foregår i familiens eget hjem med mindre familien ønsker, at det skal foregå et andet sted.

Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælp til familien.

Når vejledningen er afsluttet formidler familievejlederen kontakt og viden til Center for Opvækst og Læring.

Familievejledningen gives i henhold til Lov om Social Service § 11 stk. 8 og stk. 9.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. familievejlederordningen, er du velkommen til at kontakte:

Michella Skov Hansen
Telefon 72 53 29 79