Hjemmetræning

Kommunen kan tilbyde træning i hjemmet til børn og unge under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvordan kan I søge om træning i hjemmet?

I skal sende en ansøgning om hjemmetræning til kommunen.

Vi kan under visse betingelser godkende, at I helt eller delvist træner jeres barn i hjemmet.

Ansøgningsskemaet sendes via sikker post

Hvem kan søge om træning i hjemmet?

I kan søge om træning i hjemmet, hvis barnets eller den unges funktionsnedsættelse betyder, at der er et behov for støtte og behandling.

Hvilke krav er der til træningen i hjemmet:

•    barnets eller den unges særlige behov skal imødekommes
•    træningsmetoderne skal være dokumenterbare
•    forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne.  

Vi skal løbende lave opfølgning og føre tilsyn med indsatsen over for barnet eller den unge.

Hvordan kan I søge om økonomisk støtte?

Hvis betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, kan I som forældre modtage økonomisk kompensation i form af godtgørelse af udgifter, der er forbundet med træningen.

Udgifter, der er forbundet med træningen, må ikke overstige et beløb på 645.867 kr. (2020 sats) årligt til det enkelte barn eller den enkelte unge. Det betyder, at der ikke kan bevilges hjælp til de udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. som inden for en sammenhængende periode på 12 måneder overstiger dette beløb.

Begrundelse/dokumentation for de nødvendige udgifter skal fremgå af ansøgningen.
Der ydes ikke økonomisk kompensation i forbindelse med hjemmeundervisning.

Ansøgningsskemaet vedrørende økonomisk støtte sendes via sikker post.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. hjemmetræning, kan du kontakte:

Michella Skov Hansen
Telefon 72 53 29 79