Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en varig eller psykisk funktionsnedsættelse.

Kompression

Hvis du har brug for kompressionsstrømper, kræver dette en ordination fra din læge eller sygehus. Når ordinationen foreligger, bliver du kontaktet af sygeplejen med henblik på tid til måltagning af kompressionsstrømper.

Som standard får du 2 kompressionsstrømper pr. ben pr. år. Du skal fremadrettet anvende dine kompressionsstrømper dagligt.

Måltagning til kompressionsstrømper foretages i en af kommunens sygeplejeklinikker. I særlige tilfælde foretages måltagningen i eget hjem. Du kan se klinikkernes telefonnumre og åbningstider.

Faaborg-Midtfyn kommune har  i år har indgået ny indkøbsaftale på kompressionsstrømper, hvilket har medført at alle borgere med en bevilling  skal have taget nye mål. Vi har desværre erfaret at det har medført en længere behandlingstid end forventet. Hvorfor i vil opleve en længere responstid på opmåling, genbestilling og levering af kompressionsstrømper.

Stomi

Når du har fået anlagt en stomi eller en kunstig blære, sender sygehuset en ansøgning om hjælpemidler til kommunen.

Hjælpemidlerne skal genbestilles ved leverandøren af dig eller dine pårørende. Hvis ikke dette er muligt, kan Den Kommunale sygepleje være behjælpelig.

Vedrørende problemer omkring stomi, huden omkring eller spørgsmål til bevillingen, er du velkommen til at kontakte sygeplejen på telefon 72 53 28 84 tirsdage mellem 8-12.

Inkontinens

Oplever du problemer med ufrivillig vandladning/afføring, kan du søge hjælp her:

Hvis du ikke er udredt, eller problemet er pludseligt opstået, opfordres du til at kontakte egen læge.

Ved en kronisk og varig lidelse, kan du henvende dig til kontinenssygeplejersken på telefon 72 53 63 49.
Der er telefontid tirsdag 8.30 til 14.30.

Søg digitalt om kropsbårne hjælpemidler

Du skal søge digitalt om kropsbårne hjælpemidler.
Du skal bruge din NemID, når du søger. Har du ikke allerede en NemID, kan du bestille en på NemIDs hjemmeside eller i Borgerservice. 

Husk at vedhæfte supplerende informationer fra din læge/sygehus, hvis de findes.

Du kan finde ansøgningen i vores selvbetjeningsløsning øverst på denne side.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, vil du modtage din afgørelse deri. 

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale selvbetjeningsløsning, kan du ringe til sagsbehandlerne, som vil hjælpe dig, på telefon 72 53 15 61.

Hvad kan du søge om?

Du kan søge om kropsbårne hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113, hvis du eller dit barn har en varig funktionsnedsættelse. Kommunen vurderer, om hjælpemidlet:

 • I væsentligt grad kan afhjælpe følgerne af din eller dit barns nedsatte funktionsevne.
 • I væsentligt grad kan lette din eller dit barns dagligdag.
 • Er en forudsætning for, at du kan udøve erhverv.

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det via jobcentret.

Du kan fx søge om:

 • Arm- og benproteser
 • Brystproteser
 • Fodindlæg
 • Hånd eller benskinner
 • Inkontinens hjælpemidler
 • Kompressionsstrømper
 • Høretekniske hjælpemidler*
 • Ortopædisk fodtøj (OBS: Der er egenbetaling i forbindelse med bevilling af fodtøj)
 • Parykker
 • Stomihjælpemidler
 • Støttekorsetter
 • Synshjælpemidler til personer med en medicinsk optisk defineret varig øjenlidelse.
 • Sprøjter, kanyler og testmateriale til diabetikere.

* Bestilling af batterier til høreapparater ligger IKKE i kommunalt regi, men kan bestilles online hos Oticon eller på tlf. 39 17 74 44 eller som sikker mail: batterier@oticon.dk - oplys navn, cpr.nr. og adresse samt batteritype.

Leverandøraftaler

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører.
Du har mulighed for at benytte en anden leverandør end den, kommunen har aftale med. Hvis du vælger en anden leverandør, kan du maximalt få det tilskud, som kommunen kan købe hjælpemidlet til.
Du kan eventuelt få en egenbetaling, hvis du benytter en anden leverandør.

Kørsel i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler

Læs om kørsel i forbindelse med afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Hjælpemiddel hvis du er i arbejde

Du kan måske få et hjælpemiddel for at du kan udføre dit arbejde. Du kan få flere oplysninger hos Jobcenteret.