Ledsageordning til børn og unge i alderen 12-18 år

Ledsageordningen giver børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne mulighed for at deltage i aktiviteter med ledsagelse.

Hvordan kan I søge om ledsagelse?

I skal søge kommunen om ledsagelse via selvbetjeningsportalen.

Selvbetjening

Ansøg om ledsagelse

Hvem kan få ledsagelse?

I kan søge om ledsagelse, hvis barnet eller den unge for eksempel har:

  • synshandicap
  • hørehandicap
  • bevægelseshandicap
  • hjerneskade
  • udviklingsforstyrrelse
  • udviklingshæmning.


Det er kommunen, der afgør om funktionsevnen er betydeligt og varigt nedsat.

Hvad kan I bruge ledsageren til?

Ledsageordningen giver børn og unge mulighed for at deltage i aktiviteter og sociale arrangementer uden for hjemmet. Børn og unge har mulighed for at deltage i aktiviteterne uden altid at skulle have hjælp fra forældre eller pårørende.

Læs mere

Pjece vedr. ledsageordning – ledsagelse til børn og unge i alderen 12-18 år.

Administration af ledsageordningen for voksne 18-67 årige finder sted i Sundhed og Omsorg.

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring