Ledsageordning til børn og unge i alderen 12-18 år

Ledsageordningen giver børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne mulighed for at deltage i aktiviteter med ledsagelse.

Selvbetjening

Ansøg om ledsagelse

Ledsageordning

Ordningen skal medvirke til, at børn og unge med handicap får bedre mulighed for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge, og at børnene og de unge bliver mere selvstændige og uafhængige af hjælp fra deres forældre.

Hvem kan få ledsagelse?

Ledsageordningen tilbydes til børn og unge mellem  12 og 18 år, der ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I kan søge om ledsagelse, hvis barnet eller den unge for eksempel har:

  • synshandicap
  • hørehandicap
  • bevægelseshandicap
  • hjerneskade
  • udviklingsforstyrrelse
  • udviklingshæmning.

Det er kommunen, der afgør om funktionsevnen er betydeligt og varigt nedsat.

Hvad kan I bruge ledsageren til?

Ledsageordningen hjælper børn og unge med at deltage i aktiviteter og sociale arrangementer uden altid at skulle have hjælp fra forældre eller pårørende. Ordningen giver barnet eller den unge mulighed for at opleve verden på egen hånd og dermed blive mere selvstændig og uafhængig af sine forældre.

Eksempler på ledsageopgaver:

  • Sport og andre kulturelle arrangementer, fx koncerter og biografbesøg
  • Fritidsaktiviteter  samt gå- og cykelture
  • Fødselsdage og besøg hos venner og familie
  • Shopping, indkøb m.m.


Man kan også få sin ledsager med på ture af flere dages varighed - fx. weekendture eller kortvarige ferieophold.

Ledsageren kan ikke pålægges et ansvar overfor tredje person – for eksempel andre børn eller søskende, der følges med barnet eller den unge.

Hvor mange ledsagertimer kan man få?

Der kan bevilges op til 15 timers ledsagelse om måneden – dvs. ca. 3,5 timer om ugen. Planlægning af timerne aftales med forældrene, ledsageren og kommunen.

Hvis der er behov for ledsagelse på ferie, weekendture eller til aktiviteter over flere dage, kan man spare ledsagertimer op efter aftale med sin kommune. Man kan dog maksimalt spare 90 timer op på 6 måneder, og de opsparede timer skal bruges inden for 6 måneder, ellers bortfalder de. Ledsagetimer kan ikke bruges forud.

Hvem betaler for ledsagelsen?

Det er kommunen, der betaler ledsagerens løn. Familien skal selv betale barnets eller den unges og ledsagerens udgifter til aktiviteter og kørsel. Hvis man kan dokumentere udgifterne, kan der årligt bevilges et beløb svarende til 948 kr. (2022). Beløbet udbetales samlet én gang om året.
Ansøgningsskema findes på www.borger.dk. Kommunen kan i særlige tilfælde bevilge ekstra hjælp til udgifter til transport og aktiviteter for ledsageren. Det vil være en konkret vurdering.

Ledsageren kan få et ledsagerkort, der giver rabat på offentlig transport og på forskellige kulturinstitutioner som museer, teatre og forlystelsesparker. Læs mere om ledsagerkortet på www.handicap.dk/brugerservice/ ledsagerkort.

Hvad skal ledsageren kunne?

En ledsager skal være en person, som barnet eller den unge har lyst til at være sammen med, og fælles interesser kan være en fordel.

Ledsageren skal være fleksibel i forhold til arbejdstider, fordi behovet for ledsagelse
tit er om eftermiddagen, om aftenen eller i weekender. Kommunen sørger for den nødvendige instruktion i arbejdet som ledsager. Ledsageren skal kende til de særlige behov, som barnet eller den unge har, og hvordan han eller hun bedst kan hjælpes.

Hvor kan man klage?

Hvis du ikke får den ledsageordning, du ønsker, kan du klage til Børne- og familieafdelingen inden 4 uger fra den dag, hvor du modtager afgørelsen. Hvis Børne- og familieafdelingen fastholder afgørelsen videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Administration af ledsageordningen for voksne 18-67 årige finder sted i Sundhed og Omsorg.