Ledsageordning til børn og unge i alderen 12-18 år

Ledsageordningen giver børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne mulighed for at deltage i aktiviteter med ledsagelse.

Hvordan kan I søge om ledsagelse?

I skal søge kommunen om ledsagelse via selvbetjeningsportalen.

Selvbetjening

Ansøg om ledsagelse

Hvem kan få ledsagelse?

I kan søge om ledsagelse, hvis barnet eller den unge for eksempel har:

  • synshandicap
  • hørehandicap
  • bevægelseshandicap
  • hjerneskade
  • udviklingsforstyrrelse
  • udviklingshæmning.


Det er kommunen, der afgør om funktionsevnen er betydeligt og varigt nedsat.

Hvad kan I bruge ledsageren til?

Ledsageordningen giver børn og unge mulighed for at deltage i aktiviteter og sociale arrangementer uden for hjemmet. Børn og unge har mulighed for at deltage i aktiviteterne uden altid at skulle have hjælp fra forældre eller pårørende.

Læs mere

Pjece vedr. ledsageordning – ledsagelse til børn og unge i alderen 12-18 år.

Administration af ledsageordningen for voksne 18-67 årige finder sted i Sundhed og Omsorg.