Tabt arbejds-fortjeneste § 42

Kommunen kan dække tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom.

Hvem kan søge om tabt arbejdsfortjeneste?

I kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet eller den unge har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets eller den unges daglige liv.

Det er en betingelse at du som forælder passer dit eget barn eller ung.

Du kan også søge om tabt arbejdsfortjeneste, når du ledsager dit barn eller ung til undersøgelser og behandlinger.

Hvilke betingelser er der for at modtage tabt arbejdsfortjeneste?

For at kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste skal du som forælder:

  • Have et indtægtstab ved at passe barnet eller den unge i hjemmet
  • Indtægtstabet skal være dokumenteret

Man kan både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende have et indtægtstab. Der vil også kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis behovet for at passe barnet eller den unge i hjemmet forhindrer en indtægt.

Ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 31.249 kr. om måneden (2019), der således udgør et loft for ydelsens størrelse.

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. tabt arbejdsfortjeneste er du velkommen til at kontakte:

Irena Krasniqi
Telefon 72 53 32 20