Tabt arbejds-fortjeneste § 42

Kommunen kan dække tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom.

Hvem kan søge om tabt arbejdsfortjeneste?

I kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet eller den unge har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

At funktionsevnen/lidelsen er indgribende og betydelig betyder, at den har alvorlige følger i barnets eller den unges daglige liv. Langvarig betyder, at lidelsen varer mere end et år, og kronisk/varig betyder, at den forventes at vare barndommen ud.

Det er en betingelse at du som forælder passer dit eget barn eller ung.

Du kan også søge om tabt arbejdsfortjeneste, når du ledsager dit barn eller ung til undersøgelser og behandlinger.

Hvilke betingelser er der for at modtage tabt arbejdsfortjeneste?

For at kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste skal du som forælder:

  • Have et indtægtstab ved at passe barnet eller den unge i hjemmet
  • Indtægtstabet skal være dokumenteret

Man kan både som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende have et indtægtstab. Der vil også kunne ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, selvom ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis behovet for at passe barnet eller den unge i hjemmet forhindrer en indtægt.

Ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 33.063 kr. om måneden (2022), der således udgør et loft for ydelsens størrelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. tabt arbejdsfortjeneste er du velkommen til at kontakte:

Børne- og Familieafdelingen
Telefon 72 53 30 00

Vigtig oplysning til borgere vedr. servicelovens §42

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2012? Og har din indtægt været så høj, at du var omfattet af ydelsesloftet? Så kan du måske få behandlet din sag på ny.

Læs mere her