Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder

Kørestol, rollator og andre genbrugshjælpemidler søges efter Serviceloven §112 i Rådgivning og Visitation.

Søg om hjælpemidler

Ansøgninger om genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder til daglig brug i hjemmet for både børn og voksne behandles efter § 112 og § 113 i Serviceloven. Du skal søge om dem her ved de sagsbehandlende terapeuter.

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Hvem kan få hjælp?

Du kan søge om hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne og
  • I væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet eller
  • Er nødvendigt for, at du kan opnå eller fastholde et arbejde

Hvordan gives hjælpemidler?

Hjælpemidler gives som udlån fra Hjælpemiddeldepotet.

Støtte til forbrugsgoder gives som 50 % tilskud til køb af standardprodukt.

Hvornår er et hjælpemiddel et forbrugsgode?

Hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder, når de massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen - eksempelvis en el-scooter.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon, smartphone, pc eller tablets.

Hvor skal hjælpemidlet bruges?

Støtte til hjælpemidler skal søges forskellige steder i det offentlige og behandles efter forskellig lovgivning - alt afhængig af hvor og til hvad de skal bruges:

  • Arbejde - henvendelse til Jobcenter
  • Uddannelsesinstitution – henvendelse til institutionens leder
  • Folkeskole, fri- eller privatskole – henvendelse til skolens leder
  • Børnehave – henvendelse til institutionens leder

Hvis hjælpemidler er del af:

Hvornår skal jeg selv sørge for hjælpemidler?

Det skal du, når fagfolk vurderer, at et hjælpemiddel ikke er nødvendigt i forhold til behandling og træning -  og hvor du ikke er berettiget efter Serviceloven. I disse tilfælde skal du selv købe eller leje hjælpemidlet, hvis du ønsker det.

Kommunen sælger eller lejer ikke hjælpemidler ud.

Hvor kan jeg købe hjælpemidler?

På Hjælpemiddelbasen kan du orientere dig om hvilke produkter der findes og hvem der forhandler dem.

Produktvejledningerne Guides giver en introduktion til forskellige hjælpemidlers anvendelsesområde, og beskriver nogle af de forhold, man skal være opmærksom på, når et produkt skal vælges og anvendes.

Hvor kan jeg leje hjælpemidler?

Søg på internettet ved at bruge søgeordene 'Leje af hjælpemidler'

Hvornår bestiller hjemmeplejen hjælpemidler?

Hjemmeplejen bestiller selv hjælpemidler på depotet, når disse er arbejdsredskaber i hjemmet for plejen, fx plejeseng og lift.

Er der frit valg på hjælpemidler?

Når du er bevilget et hjælpemiddel, er der visse muligheder for, at du selv kan vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Kontakt

Rådgivning og Visitation

Center Sundhed og Ældre,
Center Social

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Myndighed

Åbent depot

Efter aftale med de sagsbehandlende terapeuter er det muligt at komme på vores hjælpemiddeldepot i Ringe for at afprøve hjælpemidler eller få hjælpemidler udleveret.

Der er terapeuter på depotet tirsdage og torsdage.

Vil du vide mere...

Serviceloven § 112 og 113

Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler

Guides til Hjælpemiddelbasen
Læs om brug og vedligeholdelse af forskellige typer hjælpemidler