Høretekniske hjælpemidler

Teleslynge, signalanlæg mm. kan udlånes af kommunen. Hørekonsulenterne i Gislev - vejleder og afprøver.

Hvem kan søge om et høreteknisk hjælpemiddel?

Hvis du er over 18 år og har en hørenedsættelse, som giver dig væsentlige problemer i dagligdagen, og dit høreapparat ikke afhjælper det tilstrækkeligt, kan du søge om lån af høretekniske hjælpemidler ved hørekonsulenterne.

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Henvend dig til Hørekonsulenterne

Du kan ringe til hørekonsulenterne for råd og vejledning.

Hørekonsulenten træffes mandag - torsdag klokken 9.00 – 10.00

Hørekonsulenterne kan også træffes i Faaborg og Ringe, for aftale der skal du ringe i almindelig telefontid og bede om en tid i dit lokalområde.

Hørekonsulenterne undersøger, afprøver, rådgiver og vejleder om høretekniske hjælpemidler.

Hvem bevilger høretekniske hjælpemidler?

Det er hørekonsulenterne i kommunen der udreder dit behov og vurderer ud fra lovgivningen om du er berettiget til at få det høretekniske hjælpemiddel bevilliget.

Hvordan gives hjælpen?

Hjælpemidler gives som udlån.

Hvor søger jeg til mit barn?

Vil du søge om høretekniske hjælpemidler til dit barn, skal du kontakte Tale/hørekonsulenter i:

Opvækst og Læring

Problemer med høreapparatet?

Kontakt hørekonsulenterne for en tid til tjek af dit høreapparat.

Hvor henvender jeg mig når hjælpemidlet skal repareres?

Du skal kontakte hørekonsulenterne, hvis dit høretekniske hjælpemiddel ikke fungerer. De vil kontakte leverandøren af det høretekniske hjælpemiddel. Teknikerne fra leverandøren vil vurdere, om dit hjælpemiddel kan repareres, eller om det skal udskiftes. 

Høreapparater og batterier

Regionen tager sig af ansøgninger om høreapparater.

Se hjemmesiden vedr. ansøgning om tilskud og information

Du skal selv bestille dine batterier til høreapparat direkte ved Oticon.
Batterierne vil blive leveret i postkassen af Bladkompagniet.

Du kan

  • Ringe til Oticons batteribestilling på telefon 53 53 00 60
  • Bestille batterier via Oticons hjemmeside

Kontakt

Hørekonsulenterne

Kirkegyden 1A
5750 Ringe

Telefon: 72 53 82 02

Mandag: 9 - 10
Tirsdag: 9 - 10
Onsdag: 9 - 10
Torsdag; 9 - 10
Fredag: Lukket

Send sikker post til Hørekonsulenterne via borger.dk

Mail: hoere@fmk.dk
(du må ikke sende personfølsomme data til denne mail)

 

Træffesteder:


Jobcentret Ringe
Lindevej 5
5750 Ringe

Faaborg
Mellemgade 15
5600 Faaborg