Høretekniske hjælpemidler

Teleslynge, signalanlæg mm. kan udlånes af kommunen. Hørerådgivningen hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i Odense laver undersøgelse og afprøver hjælpemidler.

Hvem kan søge om et høreteknisk hjælpemiddel?

Hvis du er over 18 år og har en hørenedsættelse, som giver dig væsentlige problemer i dagligdagen, og dit høreapparat ikke afhjælper det tilstrækkeligt, kan du søge om lån af høretekniske hjælpemidler ved de sagsbehandlende terapeuter.

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Henvend dig til Hørerådgivningen hos CKV i Odense

Du kan henvende dig direkte hos Hørerådgivningen i Odense for råd og vejledning. Hørekonsulenten kan,hjælpe dig med at søge ved kommunen.

Telefon 99 44 34 00 mandag – fredag klokken 9 – 12

Hørepædagogen træffes mandag, onsdag og torsdag klokken 9 – 11.00

Kommunen har indgået aftale med CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi), som Hørerådgivningen er en del af.
Hørerådgivningen undersøger, afprøver, rådgiver og vejleder om høretekniske hjælpemidler.

Hvem bevilger høretekniske hjælpemidler?

Høreafdelingen fungerer som faglige konsulenter, men det er de sagsbehandlende terapeuter i kommunen, som afgør, om du er berettiget til et høreteknisk hjælpemiddel som udlån fra kommunen.

Hvordan gives hjælpen?

Hjælpemidler gives som udlån.

Hvor søger jeg til mit barn?

Vil du søge om høretekniske hjælpemidler til dit barn, skal du kontakte:

Tale/hørekonsulent Laila Grønning
Telefon 72 53 31 74
Mail lgroe@fmk.dk

Problemer med høreapparatet?

Hørekonsulenten flytter fra Damtoften 8 og kan efter 1. juni 2018 træffes følgende steder:

Faaborg:
Pegasus, Pugesøvej 22
2. og 4. mandag i måneden kl 13.00 - 14.00

Ringe:
Jobcenteret, Lindevej 5
1. og 3. mandag i måneden kl. 13 - 14.00

På disse træffesteder kan du møde op uden tidsbestilling og tale med en hørekonsulent fra Hørerådgivningen

Hvor henvender jeg mig når hjælpemidlet skal repareres?

Du skal kontakte Hjælpemiddeldepotet, hvis dit høretekniske hjælpemiddel ikke fungerer. Teknikerne vil vurdere, om dit hjælpemiddel kan repareres, eller om det skal udskiftes. 

Høreapparater og batterier

Regionen tager sig af ansøgninger om høreapparater. De har lavet en hjemmeside vedr. ansøgning om tilskud og information.

Du skal selv bestille dine batterier til høreapparat direkte ved Oticon.
Batterierne vil blive leveret i postkassen af Bladkompagniet.

Du kan

  • Ringe til Oticons batteribestilling på telefon tlf. 39 17 74 44
  • Bestille via Oticons hjemmeside
  • Sende sikker mail fra din digitale postkasse i E-boks eller på Borger.dk.
    Adressen er batterier@oticon.dk : Oplys navn, cpr.nr. og adresse samt batteritype.

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 - 13

Send sikker post til Rådgivning og Visitation