Kommunikations-hjælpemidler

IT-rygsæk, apps, talemaskine mm. kan søges ved kommunen. Fagkonsulenter fra IKT team i Odense laver undersøgelse og afprøvning.

Hvem kan søge om kommunikationshjælpemiddel?

Ansøgninger om informationsteknologiske- og kommunikationshjælpemidler til daglig brug i hjemmet for både børn og voksne behandles efter § 112 og § 113 i Serviceloven. 

Du kan ansøge, hvis du har en varig lidelse som giver dig:

  • Betydelige læse- og eller skrivevanskeligheder
  • Nedsat kommunikationsevne
  • Svært ved at betjene pc og andet

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Rådgivning ved IKT-teamet, CKV Mobilitet i Odense

Du kan også henvende dig direkte til IKT - teamet (hører under Mobilitetsafdelingen) for råd og vejledning. IKT - teamet kan hjælpe dig med at søge ved kommunen.

Telefon 99 44 34 00 mandag - fredag klokken  9.00 - 12.00

Kommunen har indgået aftale med CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi), som IKT teamet er en del af.

IKT teamet undersøger, afprøver, rådgiver og vejleder om IKT - hjælpemidler.

Der afholdes Åbent hus i IKT (Kommunikationshjælpemidler) den 1. torsdag i måneden fra kl. 12.30-15.00 Heden 11 i Odense. Åbent hus er for borgere, pårørende og fagfolk fra bl.a. Faaborg Midtfyn Kommune.

Hvem bevilger kommunikationshjælpemidler?

IKT-teamet, CKV fungerer som faglige konsulenter, men det er de sagsbehandlende terapeuter i kommunen, som afgør, om du er berettiget til det ansøgte.

Hvor skal hjælpemidlet bruges?

Støtte til hjælpemidler skal søges forskellige steder i det offentlige og behandles efter forskellig lovgivning - alt afhængig af hvor - og til hvad -, de skal bruges:

  • Arbejde - henvendelse til Jobcenter
  • Uddannelsesinstitution – henvendelse til institutionens leder
  • Folkeskole, fri- eller privatskole – henvendelse til skolens leder
  • Børnehave – henvendelse til institutionens leder

Hvordan gives hjælpemidlet?

Hjælpemidler gives som udlån.

Støtte til forbrugsgoder gives som 50 % tilskud til køb af standardprodukt.

Kontakt

Rådgivning og Visitation

Center Sundhed og Ældre,
Center Social

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Myndighed