Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du skal søge digitalt om kropsbårne hjælpemidler.
Du skal bruge din NemID, når du søger. Har du ikke allerede en NemID, kan du bestille en på NemIDs hjemmeside eller i Borgerservice. 

Husk at vedhæfte supplerende informationer fra din læge/sygehus, hvis de findes.

Du kan finde ansøgningen i vores selvbetjeningsløsning øverst på denne side.

Hvis du er tilmeldt Digital Post, vil du modtage din afgørelse deri. 

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale selvbetjeningsløsning, kan du ringe til sagsbehandlerne, som vil hjælpe dig, på telefon 72 53 15 61.

Hvad kan du søge om?

Du kan søge om kropsbårne hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113, hvis du eller dit barn har en varig funktionsnedsættelse. Kommunen vurderer, om hjælpemidlet:

 • I væsentligt grad kan afhjælpe følgerne af din eller dit barns nedsatte funktionsevne.
 • I væsentligt grad kan lette din eller dit barns dagligdag.
 • Er en forudsætning for, at du kan udøve erhverv.

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det via jobcentret.

Du kan fx søge om:

 • Arm- og benproteser
 • Brystproteser
 • Fodindlæg
 • Hånd eller benskinner
 • Inkontinens hjælpemidler
 • Kompressionsstrømper
 • Høretekniske hjælpemidler*
 • Ortopædisk fodtøj (OBS: Der er egenbetaling i forbindelse med bevilling af fodtøj)
 • Parykker
 • Stomihjælpemidler
 • Støttekorsetter
 • Synshjælpemidler til personer med en medicinsk optisk defineret varig øjenlidelse.
 • Sprøjter, kanyler og testmateriale til diabetikere.

* Bestilling af batterier til høreapparater ligger IKKE i kommunalt regi, men kan bestilles online hos Oticon eller på tlf. 39 17 74 44 eller som sikker mail: batterier@oticon.dk - oplys navn, cpr.nr. og adresse samt batteritype.

Leverandøraftaler

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører.
Du har mulighed for at benytte en anden leverandør end den, kommunen har aftale med. Hvis du vælger en anden leverandør, kan du maximalt få det tilskud, som kommunen kan købe hjælpemidlet til.
Du kan eventuelt få en egenbetaling, hvis du benytter en anden leverandør.

Kørsel i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler

Læs om kørsel i forbindelse med afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Hjælpemiddel hvis du er i arbejde

Du kan måske få et hjælpemiddel for at du kan udføre dit arbejde. Du kan få flere oplysninger hos Jobcenteret.