Ledsageordning for blinde

Har du et synshandicap og er over 67 år kan du gøre brug af en forsøgsordning, hvor du ledsages til aktiviteter, som du selv vælger

Hvem kan få ledsager

For at kunne få en ledsager, skal du leve op til disse kriterier:   

  • Du er blind eller stærkt svagsynet (dvs. du har en synsrest på max 10 % svarende til visus 6/60 eller derunder)
  • Du er fyldt 67 år og har lovligt ophold i Danmark
  • Du modtager ikke ledsagelse efter servicelovens §97

Hvad indeholder ledsagelsen

Du kan få op til 7 timers ledsagelse pr. uge. Du kan også spare timerne op over en periode på 6 måneder og dermed få ledsagelse op til 42 timer inden for en enkelt måned.
Aktiviteterne som du gerne vil deltage i, vælger du selv.
 

Dansk Blindesamfund står for ordningen

Forsøgsordningen er forankret hos Dansk Blindesamfund, der står for visitationen til ordningen. Dansk Blindesamfund samarbejder med den eksterne leverandør DUOS, der varetager alle opgaver forbundet med selve ledsagelsen, herunder ansættelse og uddannelse af ledsagere.

Læs mere om ordningen og søg om ledsagelse ved Dansk Blindesamfund