Synshjælpemidler

Lup, talende ur mm. kan udlånes af kommunen. Synsrådgivning i Odense - CKV - vejleder og afprøver.

Hvem kan låne et synshjælpemiddel?

Voksne og børn med en varig øjenlidelse, der ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik eller borgere, som har et synsfelt, der er mindre end 20 grader.

Selvbetjening

Ansøgningsblanket

Henvend dig til Synsrådgivningen, CKV SYN i Odense

Har du spørgsmål om - eller ønsker du at søge om synshjælpemidler, kan du kontakte Synsrådgivningen, CKV SYN i Odense, Heden 11.

Telefon 99 44 34 00, hverdage klokken 9-12

Personlig henvendelse efter aftale.

Kommunen har indgået aftale med CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi) - hvor Synsrådgivningen hører under.
Synsrådgivningen undersøger, afprøver, rådgiver og vejleder om synshjælpemidler.

Rådgivningen foregår enten i hjemmet eller på Synsrådgivningen.

Hvem bevilger synshjælpemidler?

Synsrådgivningen fungerer som faglige konsulenter, men det er de sagsbehandlende terapeuter i kommunen, som afgør sagen.

Hvordan gives hjælpen?

Synshjælpemidler gives som udlån og leveres enten fra Hjælpemiddeldepotet eller fra Synsrådgivningen.

Støtte til briller?

Støtte til briller og kontaktlinser til både børn og voksne søges på Borgerservice, Team Hjælpemidler

Borgerservice Team Hjælpemidler Telefon 72 53 15 60

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Rådgivning og Visitation