Pårørenderåd

Der er etableret bruger- eller pårørenderåd på kommunens botilbud og beskæftigelsestilbud indenfor handicap og psykiatri.