Aktivitets- og samværstilbud

Kommunen kan tilbyde aktivitets- og samværstilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt udviklingshæmmede.

Dagtilbud med aktivitets- og samværstilbud er etableret efter servicelovens § 104.