Beskyttet beskæftigelse

Kommunen kan tilbyde beskyttet beskæftigelse til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt udviklingshæmmede.

Dagtilbud med beskyttet beskæftigelse er etableret efter servicelovens § 103.