Feriepulje til borgere på botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune

Feriepulje, botilbud i Faaborg-Midtfyn.

I Budget 2018 har politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune afsat 500.000 kr. årligt til ferie for borgere på botilbud i kommunen.

Puljen omfatter Faaborg-Midtfyns Kommunes voksne borgere, som bor på et botilbud i kommunen.

Midlerne skal dække botilbuddets merudgifter i forbindelse med en borgers ferie i Danmark såsom løn, kost, leje af bolig og transport til en socialpædagogisk ledsager. Borgeren skal fortsat selv betale sine egne udgifter i forbindelse med ferie og udflugter. Ferie kan holdes hele året og ikke kun i sommerferien.

Interesserede kan udfylde ansøgningsskemaet og sende det med sikker mail til sikkerpost@fmk.dk att. Feriepuljen, Sundhed og Omsorg. ANSØGNINGSFRISTEN ER 15. APRIL 2021.

Umiddelbart efter fristens udløb vil puljen blive fordelt på baggrund af de indkomne ansøgninger og de prioriteringer, der er lagt vægt på til fordeling af puljen.

Eventuelle spørgsmål til feriepuljen kan stilles til Rådgivning og Visitation i Sundhed og Omsorg på telefonnummer 72 53 60 00.

Ansøgningsskema 

Sikker post for myndigheder

Som ansat i en myndighed, der er en del af tunnelmailsystemet, kan du sende sikker post til Faaborg-Midtfyn Kommune fra dit eget mailprogram uden at foretage dig yderligere.

Kontakt din egen myndigheds it-afdeling, hvis I ikke er en del af tunnelmailsystemet, eller du har brug for hjælp til at sende sikker post fra din myndigheds mailsystem.

Alternativt kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes IT-Helpdesk på telefon 72 53 13 00.

Kontakt

Rådgivning og Visitation

Center Sundhed og Ældre,
Center Social

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Myndighed