Feriepulje til borgere på botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune

I Budget 2018 har politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune afsat 500.000 kr. årligt til ferie for borgere på botilbud i kommunen.

Puljen omfatter alle beboere på botilbud i kommunen, også beboere fra andre kommuner. Der skal dog mindst deltage én borger, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er handle- og betalingskommune.

Midlerne skal dække botilbuddets merudgifter i forbindelse med en borgers ferie i Danmark såsom løn, kost, leje af bolig og transport til en socialpædagogisk ledsager. Borgeren skal fortsat selv betale sine egne udgifter i forbindelse med ferie og udflugter. Ferie kan holdes hele året og ikke kun i sommerferien.

Interesserede kan udfylde ansøgningsskemaet og sende det med sikker mail til sikkerpost@fmk.dk att. Charlotte Mejlhede, Sundhed og Omsorg. ANSØGNINGSFRISTEN ER 8. APRIL 2019.

Umiddelbart efter fristens udløb vil puljen blive fordelt på baggrund af de indkomne ansøgninger og de prioriteringer, der er lagt vægt på til fordeling af puljen.

Ansøgningsskema