Kørsel for borgere med demens eller senhjerneskade

Borgere med demens eller senhjerneskade kan søge om at komme med i ny kørselsordning pr. 1. juli 2019

Hvem kan få kørsel ?

Det kan borgere, der har en lægefaglig diagnosticeret demens eller senhjerneskade, og som har fast bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det afgørende kriterium er, at ansøger grundet sin demenssygdom eller senhjerneskade ikke er i stand til selv at køre bil, anvende almindelige kollektive transportmidler eller har pårørende, der har mulighed for at køre for ansøger.

Til ansøgningen skal der vedlægges et brev fra egen læge eller sygehus om diagnosen.

Kørselsordningen træder i kraft pr. 1. juli 2019. Ordningen evalueres med udgangen af 2019, hvorefter der kan ske ændringer. 

Omfang og pris

Ved kørslen betaler borgeren en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Der er begrænsninger med hensyn til på hvilke tider af døgnet kørselsordningen kan benyttes.
Der kan arrangeres befordring i hele landet.
Læs mere på FynBus´ hjemmeside ”Handicapkørsel”. 

Ledsagelse

Ansøgere kan medtage 2 ledsagere, såfremt det er aftalt ved bestillingen af kørsel. Hver ledsager betaler samme turpris for turen som ansøger.

Sådan ansøger du

Send ansøgningsskemaet til Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Omsorg, der foretager visiteringen og afgør, om du opfylder betingelserne for optagelse i kørselsordningen. 

Ansøgningsskema og yderligere information om kørsel for borgere med demens og senhjerneskade finder du i boksen til højre.

Via almindelig post:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Center for Sundhed og Omsorg
Faaborgvej 19
5854 Gislev 

Att.: Kirsten Demuth 

Du kan også sende ansøgningen digitalt via borger.dk:

Vælg ikonet "Digital Post" i øverste linie og log ind med dit nøglekort
Klik på ”Skriv ny post”
Klik på modtagerfeltet
Vælg: ”Find via kategori” Søg efter: ”Offentlige myndigheder / kommuner”
Klik på: ”Faaborg-Midtfyn Kommune”
Klik på ”Handicap og Psykiatri”
Klik på ”Handicap og Psykiatri” (underpunkt)
Skriv ”ATT: kidem@fmk.dk” i emnefeltet
Vælg i rullemenuen, hvad henvendelsen handler om.
Skriv din mail og tryk på ”send”. 

(husk at vedlægge ansøgningsskema)

Har du behov for ændringer i din visitation ?

Hvis du allerede er visiteret til kørselsordningen, men har ændringer i forhold til din bevilling, skal du kontakte Kirsten Demuth på telefon 72 53 65 72. 

Sådan bestiller du kørsel

Du kan nemt selv bestille dine kørsler via nettet på www.FynBus.dk/Flexbestilling. Tryk på linket for handicapkørsel. Du skal bruge dit kundenummer og en pinkode, som er de sidste 4 cifre i dit personnummer. Her har du også mulighed for at tilmelde dig en SMS-service, så du får besked, når bilen er på vej. 

Du kan også ringe til FynBus på telefon 63 11 22 55 (tryk 1), når du vil bestille individuel handicapkørsel.
Du kan ringe alle dage mellem kl. 07.00-21.00. 

Kontakt

Visitation og Rådgivning
Center Sundhed og Omsorg
Telefon: 72 53 60 00

eller

Kirsten Demuth
Telefon: 72 53 65 72

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 – 13

Yderligere information