Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

Uddannelsen henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

STU er Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Ungdomsuddannelsen er ikke en videreførelse af undervisningen i folkeskolen men et springbræt til voksentilværelsen.

Eleverne uddannes til selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet. Den unges kvalifikationer, modenhed og interesser udvikles gennem en planlagt og koordineret uddannelse.

Eleverne opdeles på stamhold, som tilrettelægges ud fra elevernes forudsætninger.

STU er organiseret under Rehabilitering Nord. 

 

Takst i 2017: 16.675 kr./måned.

Kontakt STU på telefon 72 53 89 30

Sikker mail sendes via Digital Post på borger.dk

Takst

2017

16.675 kr./måned