Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU

Uddannelsen henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

STU er Faaborg-Midtfyn Kommunes tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Det er UU-vejlederen der indstiller til STU.

UU-vejlederen udarbejder uddannelsesplan i samarbejde med den unge og eventuelt pårørende. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder underviserne på STU, sammen med eleven, en individuel plan,

hvori det fremgår, hvordan der arbejdes med de enkelte mål, som er opstillet i uddannelsesplanen.

Eleverne opdeles på stamhold, som tilrettelægges på baggrund af sociale hensyn og den enkelte elevs forudsætninger.

STU er organiseret under Det Socialfaglige Område.  

Kontaktoplysninger STU

Telefon 72 53 89 30
Adresse: Egeballe 4, 5672 Broby
Mail: stupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Send sikkert til STU

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til STU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til STU via borger.dk

Send sikkert til STU via virk.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk