Voksenspecial-undervisning - VSU

VSU, Voksen Special Undervisning hjælper dig til øget livskvalitet gennem genoptræning og kompenserende strategier. Der tages hensyn til individuelle behov. Formålet med specialundervisning er: At afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap, øge den enkeltes handlemuligheder og forbedre og udvikle muligheder for at deltage i arbejds- og samfundslivet. Vi tilbyder undervisning til:

Send sikkert til VSU

Mail: vsupost@fmk.dk (dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk)

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til VSU, kan du sende via borger.dk og virk.dk:

Send sikkert til VSU via borger.dk

Send sikkert til VSU via virk.dk

Ansøgningsskema til specielundervisning for voksne

Ansøgning sendes via borger.dk

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz
Telefon: 72 53 68 96
Mail: dokib@fmk.dk