Handicapkørsel

Svært bevægelseshæmmede borgere som er bevilget ganghjælpemiddel af kommunen, kan søge om optagelse i kørselsordningen.

Hvad er individuel handicapkørsel 

Individuel handicapkørsel er en kørselsordning for dig, der er svært bevægelseshæmmet eller synshandicappet. Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år og foregår med taxa, kørestolstransport eller tog.

Du kan først bruge kørselsordningen, når du er visiteret til det.

Hvem kan få kørsel

  • Svært bevægelseshæmmede borgere med ganghjælpemiddel bevilget af kommunen - eller som ville være berettiget til ganghjælpemidler hvis de søgte - med varige lidelser i bevægeapparatet.
  • Blinde og svagsynede borgere med synsstyrke på 10 % eller mindre. Der skal vedlægges dokumentation for nedsat syn – se yderligere information på ansøgningsskema

Man skal ud over at opfylde én af ovenstående også:

  • Være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • Være fyldt 18 år

Hvor kan du køre

Du kan bruge kørselsordningen til spontan kørsel og til fritidsformål. Du bliver hentet på din adresse, og du kan opleve, at der er flere kunder i samme vogn, og at taxaen er nødt til at køre en omvej, da kørslen er koordineret kørsel med andre borgere.
Der kan arrangeres kørsel i hele landet. Ved kørsel længere væk end Fyn arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med bil til og fra stationerne.

Hvad koster det (2019)

Ved kørsel betaler du et kontant beløb til chaufføren, afhængigt af turens længde. Pris pr. kørt km er 2,50 kr. – dog minimum 30 kr. og maksimum 100 kr.
Betaling for ture med taxa/liftbus uden for Fyn betaler du i første omgang selv. Ved henvendelse til FynBus med fremvisning af printkvittering og gyldig kørselskupon refunderes turen efter gældende regler.

Tidsrum for kørsel

Du kan køre alle ugens hverdage fra kl. 7.00-23.00.
Natten efter fredag og natten efter lørdag, samt helligdage skal kørslen være påbegyndt senest kl. 02.00.

Hvordan ansøger man

Ansøgningsskemaet kan du sende til Rådgivning og Visitation, Center Sundhed og Omsorg, der foretager visiteringen og afgør, om du opfylder betingelserne for optagelse i kørselsordningen.
Ansøgningsskema og yderligere information om individuel handicapkørsel finder du i boksen til højre.

Du kan også sende ansøgningen digitalt via din e-boks:
Log på e-boks via www.sundhed.dk eller www.e-boks.dk
Klik på ”Skriv ny post”
Klik på modtagerfeltet
Vælg: ”Find via kategori” Søg efter: ”Offentlige myndigheder / kommuner”
Klik på: ”Faaborg-Midtfyn Kommune”
Klik på ”Handicap og Psykiatri”
Klik på ”Handicap og Psykiatri” (underpunkt)
Skriv ”ATT: kidem@fmk.dk” i emnefeltet
Vælg i rullemenuen, hvad henvendelsen handler om
Skriv din mail og tryk på ”send”.
(husk at vedlægge ansøgningsskema)

 

Har du behov for ændringer i din visitation

Hvis du allerede er visiteret til individuel handicapkørsel men har ændringer i forhold til din bevilling, skal du kontakte Rådgivning og Visitation.

Bestilling af kørsel

Du kan nemt selv bestille dine kørsler via nettet på www.FynBus.dk/Flexbestilling. Tryk på linket for handicapkørselsbestilling. Du skal bruge dit kundenummer og en pinkode, som er de sidste 4 cifre i dit personnummer. Her har du også mulighed for at tilmelde dig en SMS-service, så du får besked, når bilen er på vej.
Du kan også ringe til FynBus på telefon 63 11 22 55 (tryk 1), når du vil bestille individuel handicapkørsel.
Du kan ringe alle dage mellem kl. 07.00-21.00.

Kontakt

Visitation og Rådgivning
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 – 12

Send sikker post til Visitation og Rådgivning