Handicapkørsel

Svært bevægelseshæmmede borgere som er bevilget ganghjælpemiddel af kommunen, kan søge om optagelse i kørselsordningen.

Hvad er individuel handicapkørsel ?

Individuel handicapkørsel er en kørselsordning for dig, der er svært bevægelseshæmmet eller synshandicappet. Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år og foregår med taxa, kørestolstransport eller tog. 
Du kan først bruge kørselsordningen, når du er visiteret til det.

Hvem kan få kørsel ?

  • Svært bevægelseshæmmede borgere med ganghjælpemiddel bevilget af kommunen - eller som ville være berettiget til ganghjælpemidler hvis de søgte - med varige lidelser i bevægeapparatet.
  • Blinde og svagsynede borgere med synsstyrke på 10 % eller mindre. Der skal vedlægges dokumentation for nedsat syn – se yderligere information på ansøgningsskema

Man skal ud over at opfylde én af ovenstående også:

  • Være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • Være fyldt 18 år

Hvor kan du køre ?

Du kan bruge kørselsordningen til spontan kørsel og til fritidsformål. Du bliver hentet på din adresse, og du kan opleve, at der er flere kunder i samme vogn, og at taxaen er nødt til at køre en omvej, da kørslen er koordineret kørsel med andre borgere.

Du kan bruge din kørselsordning i hele Sydtrafiks område uden kombination med et tog.

Der kan også arrangeres kørsel til andre områder i landet. Her skal kørslen kombineres med togrejse (som man selv betaler), dog med taxa til og fra stationerne.

Hvad koster det ?

Pris i 2020 er 40 kr. for de første 10 kilometer, og derefter 4 kr. pr. kilometer. Den maksimale pris for en tur er 150 kr., uanset hvor langt man kører.

Tidsrum for kørsel

Du kan køre alle ugens hverdage fra kl. 7.00-23.00. 

Natten efter fredag og natten efter lørdag, samt helligdage skal kørslen være påbegyndt senest kl. 02.00.

Hvordan ansøger man ?

Ansøgningsskemaet kan du sende til Rådgivning og Visitation, Sundhed og Ældre, der foretager visiteringen og afgør, om du opfylder betingelserne for optagelse i kørselsordningen. 

Ansøgningsskema og yderligere information om individuel handicapkørsel finder du i boksen til højre.

  • Send sikker post til Rådgivning og Visitation via linket under "Kontakt".
  • Søg og vælg kategori "Handicapkørsel" under Handicap og psykiatri.
  • Vedhæft den udfyldte ansøgning.

Har du behov for ændringer i din visitation ?

Hvis du allerede er visiteret til individuel handicapkørsel men har ændringer i forhold til din bevilling, skal du kontakte Rådgivning og Visitation.

Bestilling af kørsel

Du kan nemt selv bestille dine kørsler via nettet på www.FynBus.dk/Flexbestilling. Tryk på linket for handicapkørselsbestilling. Du skal bruge dit kundenummer og en pinkode, som er de sidste 4 cifre i dit personnummer. Her har du også mulighed for at tilmelde dig en SMS-service, så du får besked, når bilen er på vej. 

Du kan også ringe til FynBus på telefon 63 11 22 55 (tryk 1), når du vil bestille individuel handicapkørsel.
Du kan ringe alle dage mellem kl. 07.00-21.00.

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 65 72

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 – 12

Send sikker post til Rådgivning og Visitation