Hjerneskade-koordinator

Hjerneskadekoordinatoren har det koordinerende ansvar for senhjerneskadede borgere over 18 år.

Hjerneskadekoordinatorens rolle

Hjerneskadekoordinatoren er borgerens/pårørendes kontaktperson i kommunen og guider borgeren gennem det kommunale system. 

Hjerneskadekoordinatoren skal arbejde målrettet for, at borgeren tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt forløb ud fra den rehabiliterende tankegang.

Hjerneskadekoordinatoren er en del af et tværfagligt sammensat neuro-team.

Forløb

Alle sager underbygges lægefagligt og neuropsykologisk i det omfang, dette er relevant for det kommende rehabiliteringsforløb.
 
Koordinatoren indhenter således, med borgerens accept, relevante oplysninger om hjerneskadens omfang fra interne og eksterne samarbejdspartnere.
 
Alle oplysninger samles i en koordineret tværfaglig handleplan, som udarbejdes i samarbejde med borgeren.
 

Kontakt

Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn 

Kirkegyden 1b
Hillerslev
5750 Ringe 

Kontakt:
Afdelingsleder
Anne Bro
Tlf. 72 53 63 51 
anneb@fmk.dk 
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via Borger.dk   

Hjerneskadekoordinatoren:

Alle hverdage på telefon: 72 53 63 34

Demenskoordinator:

Alle hverdage på telefon 72 53 50 61 eller 72 53 50 62.