Organisering på hjerneskadeområdet

Hjerneskadeområdet går på tværs af flere dele af kommunen. Få et overblik over, hvordan vi sikrer sammenhæng i indsatsen.

Hjerneskadeområdet er i Faaborg-Midtfyn Kommune organiseret under flere fagcentre, da en hjerneskaderamt borger kan have kontakt med såvel arbejdsmarkedsområdet samt Sundhed og Omsorg. 
 
Derfor er der nedsat:

  • En fælles styregruppe med ledere på tværs af de involverede afdelinger
  • En følgegruppe af medarbejdere på tværs af de involverede afdelinger
  • Et neuroteam bestående af medarbejdere på tværs af de involverede afdelinger.

Endelig er der i Faaborg-Midtfyn Kommune ansat en hjerneskadekoordinator, der som oftest vil være omdrejningspunktet i de komplekse sager - ligesom koordinatoren også er indgangen til kommunen for borgere og pårørende, der ikke allerede har en sagsbehandler i kommunen.