Samarbejde med pårørende til senhjerneskadet

Råd og vejledning om hjerneskadens konsekvenser til pårørende og netværk - samt muligheder for støtte.

Hjerneskadekoordinatoren vil være jeres nøgleperson i samarbejdet mellem sygehus, praktiserende læge og kommunale afdelinger. 

Koordinatoren vil allerede tidligt i forløbet være personen der kan være med til at give svar på mange ting og være med til at give overblik på den aktuelle situation.

På sygehuset.

Når en person indlægges på sygehuset, indkalder sygehuset efter ca.14 dage til et orienterende møde med deltagelse af pårørende, hjerneskadekoordinatoren og andre kommunale fagpersoner.

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder at aflægge de pårørende et besøg i hjemmet.

Efter indlæggelse.

Hjerneskadekoordinatoren er en del af et tværfagligt team og tilbyder sammen med en fagperson herfra information og støtte til pårørende og netværk

Information aftales individuelt og kan for eksempel foregå i hjemmet i dagtimerne eller om aftenen – i små eller større grupper.

Patientforening

Hjerneskadekoordinatoren er i tæt samarbejde med Hjerneskadeforeningen, som har tilbud til pårørende og de hjerneskaderamte. Tilbuddet kræver at man er medlem af Hjerneskadeforeningen.