Socialpædagogisk støtte, vejledning og/eller optræning

Støtte, vejledning eller hjælp i hverdagen efter en erhvervet hjerneskade.

Den socialpædagogiske støtte, vejledning og hjælp gives efter Servicelovens §85. 

Formålet med støtten er at styrke dine udviklingsmuligheder eller at kompensere for din nedsatte funktionsevne ved at skabe overblik og struktur i din hverdag.

Eksempler på dette kan være:

  • Støtte til at læse og forstå post
  • Kontakt til læge, jobcenter eller anden offentlig myndighed
  • Strukturering af hverdagen
  • Støtte til igangsættelse eller genetablering af sociale kontakter
  • Støtte til genetablering af en funktionel hverdag
  • Støttende samtaler
  • Andet

Ansøgning

Der kan ansøges om støtte efter §85 hos Hjerneskadekoordinatoren.

Koordinatoren vil aflægge dig et besøg for at afklare dine behov.