Åben Dialog Netværksmøder

Et tilbud til borgere med komplekse problemstillinger som følge af psykiske og sociale vanskeligheder og/eller misbrugsproblemer.

 

Tankerne bag Åben Dialog

Hensigten med Åben Dialog er at skabe mulighed for positive forandringer for borgere med psykiske lidelser og eller misbrug.

Tankegangen bag Åben Dialog er, at forandringer opstår gennem dialog med netværket og ændrede måder at tale sammen på.

I Danmark har Åben Dialog været en anerkendt og anvendt tilgang de sidste 10-15 år, specielt indenfor psykiatrien.

Til et Åbent Dialog Netværksmøde er der ikke på forhånd en fast dagsorden. Mødets temaer aftales ved mødets begyndelse, og alle stemmer er ligeværdige. Det er altid borgeren, der bestemmer, hvem der skal inviteres til netværksmødet.

"Forandringer sker gennem dialog med netværket og ændrede måder at tale sammen på."

Åben Dialog bygger på 7 principper

•    Hurtig hjælp.
•    Aktiv inddragelse af borgerens personlige netværk.
•    Møder tilrettelægges efter borgerens konkrete behov.
•    Åben Dialog-medarbejderne tager ansvar for et godt forløb.
•    Samme kontaktperson i hele forløbet.
•    Åbenhed og tolerance.
•    Dialog.

Det er nemt at kontakte os

Du kan henvende dig til os både som borger, pårørende eller fagperson. Ring til os på telefon 72 53 68 64, skriv til os på aaben-dialog@fmk.dk eller benyt dig af linket til web-formularen.

Selvbetjening

Kontakt Åben Dialog

Kontakt Åben Dialog

Ring til os

Tovholder Henrik Pedersen Lund
Telefon 72 53 68 58

Skriv til os

Mail aaben-dialog@fmk.dk

Adresse

Faaborgvej 19
5854  Gislev

Ledelse

Myndighedschef Stine Foged Justi

Projektleder

Marianne Bang Hjorth
Telefon 72 53 69 62