Beskyttet beskæftigelse på Montagen

Montagen er et værksted med forskellige produktionsopgaver, som løses af borgere, der er psykisk sårbare eller fysisk skrøbelige.

Montagen

Om Montagen

Montagen er et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103.

Der er tale om en produktionsvirksomhed, som er beliggende i Kværndrup.

På Montagen bliver du en del af den arbejdsgruppe, der passer bedst til dig og dine behov.

De fleste opgaver ligger i selve produktionsvirksomheden og kan blandt andet være:

  • Montering
  • Pakning
  • Kørsel

Men det kan også være andre opgaver, der knytter sig til virksomhedsdriften, f.eks.:

  • Styring af varelageret
  • Kantinearbejde

Alle arbejdsgrupperne arbejder selvstændigt efter evne, og personalet er behjælpelig i alle arbejdsfunktionerne. 

Henvisning

Fagcenter Sundhed og Omsorg sørger for henvisning til beskyttet beskæftigelse på Montagen.

Kontakt psykiatriteamet på telefon 72 53 65 42 eller mail: teampsykiatri@fmk.dk

)
)

Ledelse

Leder Rikke Frandsen
Telefon 72 53 89 41
Mail       rfran@fmk.dk

Takst

2017

220 kr./dag