Beskyttet beskæftigelse på Montagen

Montagen er et værksted for voksne med en sindslidelse, der har betydelig eller varig nedsat funktionsevne, og som ønsker et lønnet arbejde under beskyttede former.

Om Montagen

Montagen er en produktionsvirksomhed beliggende i Kværndrup, hvor de forskellige produktionsopgaver løses af borgere, der hører under Servicelovens §103 samt §104. 

På Montagen kan vi tilbyde et arbejde i fællesskab med ligestillede, og vi kan hjælpe den enkelte med at få struktur på hverdagen. 

Her arbejder man selvstændigt efter bedste evne, og personalet er behjælpelige i alle arbejdsfunktioner.  

Af arbejdsopgaver kan blandt andet nævnes: 

  • Lager og værksted: montering, pakning og opmåling. 
  • Busser og lastbiler: vedligeholde bilerne med vask og støvsugning
  • Indendørs vedligehold: rengøring af arbejdsborde, vindueskarme og reoler. Støvsuge og vaske gulv på værksted, lager og kælder. 
  • Have og parkeringsplads: slå græs. Feje fortov og fliser. Rive parkeringsplads. Fjerne ukrudt. Rydde sne. 

Fælles for medarbejderne på Montagen er, at der er tale om personer, der har behov for en mere specialiseret og målrettet socialpsykiatrisk indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker. Her kan man komme som man er, uanset hvor svært man har det.  

Er der tale om et alkohol- eller stofmisbrug, skal man være under behandling for dette, hvis man ønsker at arbejde på Montagen. 

Henvisning

Fagcenter Sundhed og Omsorg sørger for henvisning til beskyttet beskæftigelse på Montagen. 

Kontakt Visitation og Rådgivning på telefon 72 53 60 00

)

Kontaktoplysninger Montagen

Adresse: Odensevej 26A, 5772 Kværndrup. 

Telefon: 72 53 62 85 

Link til Dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune klik her

Send sikkert til Montagen

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Montagen, kan du sende via borger.dk og virk.dk: 

Send sikkert til Montagen via borger.dk

Send sikkert til Montagen via virk.dk

Ledelse

Leder: Lars Oxfeldt Røge
Tlf.: 7253 6052
Mail: laoxr@fmk.dk

Takst

 

Takster 2020

3 takster:

Takst 1: 254 kr./dag

Takst 2: 429 kr./dag 

Takst 3: 780 kr./dag