Botilbud Korinth

Botilbud Korinth er et bosted for borgere med sindslidelse

Kommunal henvisning

Fagcenter for Sundhed og Omsorg sørger for henvisning, sammen med borgerens kommune.

Kontakt psykiatriteamet på telefon 72 53 65 42 eller mail: teampsykiatri@fmk.dk

Adresse

Botilbud Korinth
Lykkevalg 17, Korinth
5600 Faaborg